សេចក្ដីជូនដំណឹងសាកលវិទ្យាល័យកម្ពុជា មានកិត្តិយស សូមជម្រាបជូនគណៈសាស្ត្រាចារ្យ និងសិស្ស- និស្សិតទាំងអស់ឱ្យបានជ្រាបថា៖នៅអំឡុងពេលនៃ ព្រឹត្តិការណ៍ប្រកួតកីឡាស៊ីហ្គេមលើកទី៣២ និងអាស៊ានប៉ារ៉ាហ្គេមលើកទី១២ ខាងមុខនេះ។ សាកលវិទ្យាល័យកម្ពុជា នៅតែបន្តរៀបចំការរៀន-បង្រៀន និងការប្រឡងនៅក្នុងថ្នាក់ផ្ទាល់ជាធម្មតា ទៅតាមកម្មវិធីសិក្សា និងកាលវិភាគ ដែលបានកំណត់។