សេចក្ដីជូនដំណឹងស្ដីពីការប្រកាសលទ្ធផលប្រឡង -អាហារូបករណ៍សន្តិភាពសម្ដេចតេជោ ហ៊ុន សែន ឆ្នាំ២០២២-២០២៧សម្រាប់ថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រ -អាហារូបករណ៍ពន្លកបញ្ញវន្ត សម្រាប់ថ្នាក់បរិញ្ញាបត្ររង បានប្រព្រឹត្តទៅថ្ងៃទី០១ ខែកុម្ភៈឆ្នាំ២០២៣ នៅសាកលវិទ្យាល័យកម្ពុជា។បេក្ខជនទាំងអស់ សូមមកមើលលទ្ធផលប្រឡងនៅជាន់ផ្ទាល់ដី ចាប់ពីថ្ងៃផ្សាយដំណឹងនេះតទៅ។ សូមអរគុណ!