បណ្ណាល័យ ហាន់ដា នៃសាកលវិទ្យាល័យកម្ពុជា មានកិត្តិយសសូមគោរពជម្រាបជូនដល់ គណៈគ្រប់គ្រង មន្ត្រីបុគ្គលិក គណៈសាស្ត្រាចារ្យ និងសិស្ស-និស្សិត និងសាធារណជនទំាងអស់ឲ្យបានជ្រាបថា៖ បណ្ណាល័យ ហាន់ដា នៃសាកលវិទ្យាល័យកម្ពុជា បានបើកប្រតិបត្តិការជាធម្មតា ឡើងវិញ ចាប់ពីថ្ងៃជូនដំណឹងនេះតទៅ ដែលមានទីតាំងថ្មីនៅជាន់ទី១១ នៃអគារសាកលវិទ្យាល័យ កម្ពុជា នៅរៀងរាល់ម៉ោងធ្វើការ៖ ថ្ងៃចន្ទ-សុក្រ (ម៉ោង ៧:៣០ ព្រឹក " ម៉ោង ៨:៣០ ល្ងាច) និង ថ្ងៃសៅរ៍-អាទិត្យ (ម៉ោង ៧:៣០ ព្រឹក " ម៉ោង ៥:០០ ល្ងាច)។