អបអរសាទរខួបអនុស្សាវរីយ៍លើកទី១៩ឆ្នាំ នៃការបង្កើតសាកលវិទ្យាល័យកម្ពុជា ២៣មិថុនា២០០៣-២៣មិថុនា២០២២