📢ដំណឹងពិសេស!
ការផ្តល់ជូនអាហារូបករណ៍ពិសេស 60% ដោយមិនឆ្លងកាត់ការប្រឡង
ផ្តល់ជូនលើជំនាញដូចជា៖
• ការសិក្សាអំពីអាស៊ី / Asian Studies
• ការសិក្សាអំពីអាមេរិកកាំង / American Studies
• ចិត្តវិទ្យា / Psychology
• សង្គមវិទ្យា / Sociology
• នរវិទ្យា / Anthropology
• ការងារសង្គម / Social Work
• ការរៀបចំកម្មវិធីសិក្សា និងការបង្រៀន Curriculum Design and Instruction
• វិទ្យាសាស្ត្រអប់រំ Educational Science
• នីតិសាស្ត្រ / Law
• និតិឯកជន / Private Law
• វិទ្យាសាស្ត្រកុំព្យូទ័រ / Computer Science
• អេឡិចត្រូនិក និងទូរគមនាគមន៍ / Electronics and Telecommunication
• សិល្បៈ និងការសិក្សាអំពីព័ត៌មាន Media Arts and Studies
• គមនាគមន៍រូបភាព Visual Communications
• ការសិក្សាអំពីគមនាគមន៍ Communication Studies
• សារព័ត៌មាន Journalism
• ការសិក្សាអំពីការអភិវឌ្ឍ / Development Studies
• វិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយ / Political Science
• សិល្បៈតន្ត្រី និងចម្រៀង
• សិល្បៈរបាំ
• សិល្បៈល្ខោននាដកម្ម
• ការបង្រៀនភាសាអង់គ្លេសជាភាសាបរទេស / Teaching English as a Foreign Language
• ភាសាបារាំង / French Language
• ភាសាជប៉ុន / Japanese Language
• ភាសាកូរ៉េ / Korean Language
• សេដ្ឋកិច្ច / Economics
• បដិសណ្ឋារកិច្ច និងគ្រប់គ្រងទេសចរណ៍ / Hospitality and Tourism Management
• គ្រប់គ្រងធនធានមនុស្ស / Human Resources Management
• ការអភិវឌ្ឍអង្គការ / Organizational Development
• គោលនយោបាយសាធារណៈ / Public Policy
ចាប់ផ្ដើមទទួលពាក្យចាប់ពីថ្ងៃផ្សាយដំណឹងនេះតទៅ
សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែមសូមទាក់ទងសាកលវិទ្យាល័យកម្ពុជា៖ គេហទំព័រសាកលវិទ្យាល័យកម្ពុជា៖ www.uc.edu.kh
ឬតាមលេខទូរស័ព្ទ៖ ០៩៣ ៧៧៧ ២២៦ / ០៩៦ ៤៧ ០៧ ៣០៧ (តេឡេក្រាម)។
#សក្សានៅសាកលវិទ្យាល័យកម្ពុជាប្រកបដោយភាពជឿជាក់
#StudywithConfidenceAtUC
#UCCambodia #TheUniversityofCambodia
Event Gallery & Videos View All >
Activities for Final Exams for Associate's Degree and Bachelor’s Degrees in Term 1 (A), Academic Year 2023-2024 at The University of Cambodia, Weekend Session for K-Track & I-Track on 17 February 2024.នៅព្រឹកថ្ងៃទី១៦ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២៤ ក្លឹបយុវជនកាកបាទក្រហមកម្ពុជា ប្រចាំសាកលវិទ្យាល័យកម្ពុជាបានរៀបចំ «ពិធីសំណេះសំណាល និងផ្សព្វផ្សាយផែនការសកម្មភាពអនុវត្តសម្រាប់ឆ្នាំ២០២៤» ជូនដល់សមាជិក សមាជិកាក្លឹបទាំងអស់។Activities for Final Exams for Associate's Degree and Bachelor’s Degrees in Term 1 (A), Academic Year 2023-2024 at The University of Cambodia, Evening Session for K-Track & I-Track on 16 February 2024.
Activities for Final Exams for Associate's Degree and Bachelor’s Degrees in Term 1 (B), Academic Year 2023-2024 at The University of Cambodia, Evening Session for K-Track & I-Track on 13 February 2024.Activities for Final Exams for Associate's Degree and Bachelor’s Degrees in Term 1 (B), Academic Year 2023-2024 at The University of Cambodia, Evening Session for K-Track & I-Track on 12 February 2024.Activities for Final Exams for Associate's Degree and Bachelor’s Degrees in Term 1 (B), Academic Year 2023-2024 at The University of Cambodia, Morning Session for K-Track & I-Track on 12 February 2024.