កម្មវិធីប្រគល់សញ្ញាបត្រជូនដល់និស្សិតដែលទើបបញ្ចប់ការសិក្សាកាលពីថ្ងៃទី២៧ខែធ្នូឆ្នាំ២០១៦ម្សិលមិញនេះនប្រារព្ធឡើងដោយជោគជ័យជាទីបំផុត។ សាកលវិទ្យាល័យ កម្ពុជា សូមថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅនូវវត្តមានដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់របស់លោកជំទាវ ម៉ែន សំអន ដែលបានផ្តល់កិត្តិយសជាគណៈអធិបតីចែកសញ្ញាបត្រជូនដល់និស្សិតនៃសាកលវិទ្យាល័យកម្ពុជា។ យើងខ្ញុំក៏សូមថ្លែងអំណរគុណចំពោះនិស្សិតទើបបញ្ចប់ការសិក្សាដែលបានជ្រើសយកសាកលវិទ្យាល័យកម្ពុជា ជាប្រភពផ្តល់ចំណេះដឹងដ៏មានតម្លៃនិងនាំពួកគាត់អោយសម្រេចគោលដៅដ៏ជោគជ័យនៅក្នុងជីវិត៕

---------------------------------------------------------------------

The 12th Annual Graduation which was conducted on 27th December 2016 has finished successfully. The University of Cambodia would like to show enormous gratitude to LCT. Dr. Men Sam An who was the distinguished guest and delivered the certificates to the graduated students. The University of Cambodia would like to say thank you to our graduated students for believing in UC as the University that will ensure with the best quality of education which will assist all the students to reach the goals in their life successfully.

កម្មវិធីនាពេលខាងមុខ

អធិការបតីសាកលវិទ្យាល័យ កម្ពុជា

Profile | Message | Speeches

ប្រធានសាកលវិទ្យាល័យ កម្ពុជា

Profile | Message | Speeches