ពិធីចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងអនុវត្តកម្មវិធីរវាងសាកលវិទ្យាល័យ កម្ពុជា និងអង្គការមូលនិធិបង្ការរបួសអាស៊ី វគ្គបណ្តុះបណ្តាល អំពី សុវត្ថិភាពចរាចរណ៍ដល់យុវជនគំរូដើម្បីសុវត្ថិភាពចរាចរណ៍ ថ្ងៃទី២៣ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៧


Our Activities
(ផ្សាយផ្ទាល់÷តង់ទី១) កម្មវិធីប្រកួតកីឡាបាល់ទាត់បុរស តាមមហាវិទ្យាល័យឆ្នាំ២០១៨ របស់សាកលវិទ្យាល័យកម្ពុជាគូទី១សប្ដាហ៍ទី២ រវាងមហាវិទ្យាល័យសិល្បៈ និងមនុស្សសាស្ត្រ(CoAH) ប្រកួតជាមួយ មហាវិទ្យាល័យវិទ្យាសាស្ត្រសង្គម(CoSS) ស្ថិតក្នុងពូលA ថ្ងៃទី១៨ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៨ ។
សូមរង់ចាំទស្សនាការផ្សាយផ្ទាល់ក្នុងផេក The University of Cambodia - UC វគ្គសន្សំពិន្ទុសប្ដាហ៍ទី២ ពូលA CoAH vs. CoSS និង TFSB vs. SCA ពូលC ចាប់ផ្ដើមពីម៉ោង៣ៈ៣០នាទីរសៀលថ្ងៃទី១៨ ខែសីហានេះតទៅ សូមអរគុណ!
The University of Cambodia Warmly Welcomes H.E. Ms. Maria Sargren, Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary of Sweden to the Kingdom of Cambodia, for her distinguished lecture on “Sweden in Cambodia and Gender Equality” 17th August 2018
Special Program on Sweden Room Inauguration, Tree Planting and ASEAN Ambassador Partner Lecture Series: "Sweden in Cambodia and Gender Equality"
The University of Cambodia Warmly Welcomes H.E. Ms. Maria Sargren, Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary of Sweden to the Kingdom of Cambodia, for her distinguished lecture on “Sweden in Cambodia and Gender Equality”
Special Program on Sweden Room Inauguration, Tree Planting and ASEAN Ambassador Partner Lecture Series: "Sweden in Cambodia and Gender Equality"
សន្និសីទសារព័ត៌មាន ស្ដីពីកម្មវិធីអាហារូបករណ៍សាកលវិទ្យាល័យកម្ពុជាឆ្នាំ២០១៨-២០១៩ ដែលនឹងប្រព្រឹត្តទៅនៅថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ ទី១៦ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៨ នៅសាកលវិទ្យាល័យកម្ពុជា
Phnom Penh, 16th August, 2018 The School of Foreign Languages (SFL) at The University of Cambodia (UC) arranged an orientation session on German Scholarships for MA and PhD Programs in Germany at Germany Room on the 6th Floor at UC. The presentation was conducted by German DAAD Representative.

Total: 708

Upcoming Events

Chancellor.

Profile | Message | Speeches

President.

Profile | Message | Speeches