វគ្គបណ្តុះបណ្តាល អំពី សុវត្ថិភាពចរាចរណ៍ដល់យុវជនគំរូដើម្បីសុវត្ថិភាពចរាចរណ៍ ថ្ងៃទី២៤ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៧


Our Activities
(ផ្សាយផ្ទាល់៖ Part ll)សិក្ខាសាលាស្តីពី “នយោបាយការបរទេសកម្ពុជា៖បច្ចុប្បន្នភាព”រៀបចំដោយ សាលាតេជោសែន កិច្ចការរដ្ឋាភិបាល និងទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិនៃសាលកវិទ្យាល័យកម្ពុជា ថ្ងៃទី៧ ខែមេសា ឆ្នាំ២០១៨ ចាប់ពីម៉ោង ៨:៣០នាទីព្រឹក រហូតដល់ម៉ោង ១២:០០ រសៀល នៅសាកលវិទ្យាល័យកម្ពុជា ជាន់ទី១០ បន្ទប់កម្ពុជា។
(ផ្សាយផ្ទាល់៖)សិក្ខាសាលាស្តីពី “នយោបាយការបរទេសកម្ពុជា៖បច្ចុប្បន្នភាព”រៀបចំដោយ សាលាតេជោសែន កិច្ចការរដ្ឋាភិបាល និងទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិនៃសាលកវិទ្យាល័យកម្ពុជា ថ្ងៃទី៧ ខែមេសា ឆ្នាំ២០១៨ ចាប់ពីម៉ោង ៨:៣០នាទីព្រឹក រហូតដល់ម៉ោង ១២:០០ រសៀល នៅសាកលវិទ្យាល័យកម្ពុជា ជាន់ទី១០ បន្ទប់កម្ពុជា។
អបអរឆ្នាំថ្មីតន្ត្រីយុវជន នៅសាកលវិទ្យាល័យកម្ពុជា
ពិធីសូត្រមន្តលើករាសីក្នុងឱកាសចូលឆ្នាំថ្មីប្រពៃណីខ្មែរខាងមុខនេះ ក៏ដូចជាមានការសម្ដែងរបាំត្រុដិ ដែលសម្ដែងដោយ សមាគមរស្មីកម្ពុជា ព្រមទាំងពីធីកាត់ខ្សែបូបើកកម្មវិធីក្រោមអធិបតីភាព របស់ឯកឧត្ដមបណ្ឌិត កៅ គឹមហួន និងកម្មវិធីបន្ទាប់គឺការលេងល្បែងប្រជាប្រិយខ្មែរ​របស់និស្សិតសាកលវិទ្យាល័យកម្ពុជា ។
ពិធីសូត្រមន្តលើករាសីក្នុងឱកាសចូលឆ្នាំថ្មីប្រពៃណីខ្មែរខាងមុខនេះ ក៏ដូចជាមានការសម្ដែងរបាំត្រុដិ ដែលសម្ដែងដោយ សមាគមរស្មីកម្ពុជា ព្រមទាំងពីធីកាត់ខ្សែបូបើកកម្មវិធីក្រោមអធិបតីភាព របស់ឯកឧត្ដមបណ្ឌិត កៅ គឹមហួន និងកម្មវិធីបន្ទាប់គឺការលេងល្បែងប្រជាប្រិយខ្មែរ​របស់និស្សិតសាកលវិទ្យាល័យកម្ពុជា ។
On Tuesday, April 3, 2018, The University of Cambodia Cambodian Red Cross Youth (UCCRCY), in collaboration with the AIP Foundation, hosted a
An interview with two students from The University of Cambodia who were crowned No. 3 in the Regional Championship of the CIMB ASEAN Stock Challenge 2.0. Six countries participated in the event which was held in Indonesia on January 15, 2018.
The University of Cambodia hosted the 2nd Annual Student Academic Leadership Conference from December 13-16 2017.

Total: 538