សេចក្តីជូនដំណឹងស្តីពីការពន្យាពេលប្រារព្វពិធីប្រគល់ សញ្ញាបត្រលើកទី១៦ឆ្នាំ២០២០និងពិធីប្រគល់សញ្ញា បត្របណ្ឌិតកិត្តិយសឥស្សរជន របស់សាកលវិទ្យាល័យកម្ពុជា